Dette er BoHab

BoHab gir tjenester til mennesker med komplekse bistandsbehov, slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv. Vårt arbeid er preget av høy etisk og faglig kompetanse, med stor vekt på brukermedvirkning.  Hos oss finner du trygge voksne miljøterapeuter og miljøarbeidere. 

BoHab benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Med gode boligløsninger og et svært kompetente miljø, legger vi til rette for et aktivt og meningsfullt liv med stor vekt på individuelt tilpassede tiltak. 

Vi er der for deg enten du er tjenestemottaker hos oss, i nettverket eller vergen til den enkelte. Om du jobber som medarbeider eller er vår oppdragsgiver, skal vårt fokus alltid være at vi gir tjenester som du selv ville hatt.

Vi har hovedkontor på Harestua og avdelingene/boligene våre ligger i Akershus, Innlandet, Buskerud, Oslo, Rogaland og Nord-Norge. Tiltakene våre er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har også tiltak som er hjemlet i Barnevernsloven, men målgruppen i disse tiltakene er ungdommer som også har behov innenfor helse og omsorg. 

Team Olivia Bohab ble i 2018 opprettet som en egen avdeling i Team Olivia Solhaugen. 1. januar 2020 ble Team Olivia Bohab et eget selskap, under Team Olivia Norge.  I juni 2023 byttet selskapet navn til BoHab. Les mer på  www.teamolivia.no. 

I dag har  BoHab drift på fem virksomhetsområder; helse- og omsorg, avlastning, dagtilbud, veiledning og barnevern.

Vi har bl.a rammeavtale med Oslo kommune, Nedre - og øvre Romerike innkjøpssamarbeid og Stavanger kommune innen helse- og omsorg.  I tillegg til rammeavtalene blir vi benyttet ved enkeltkjøp av kommuner og statlig barnevern. Veiledningsenheten bistår kommuner på skoler, kommunale instanser og i hjemmet.  

Virksomhetsområder

Nyheter

Team Olivia Norge og Humana omsorg og assistanse slår seg sammen
2024-06-03

Team Olivia Norge og Humana omsorg og assistanse slår seg sammen

I vår ble det kjent at Humana omsorg og assistanse hadde til hensikt å kjøpe Team Olivias norske virksomheter med bl.a BoHab AS. I slutten av april godkjente Konkurransetilsynet oppkjøpet og 3. juni 2024, ble oppkjøpet av Team Olivia Norge en realitet.

Alle selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige selskap, men med felles organisering.