Du er her

Helse og omsorg

BoHab gir heldøgns botilbud og avlastning til mennesker med nedsatt funksjonevne, eller som av andre grunner har behov for botilbud og avlastning 

Våre avdelinger

 

ØSTLANDET  NORD-NORGE   VESTLANDET

 


 

Virksomhetsidé

BoHab gir tjenester til mennesker med nedsatte funksjonsevner slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv. Vi skal kjennetegnes av vennlighet, raushet og imøtekommenhet. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse.  BoHab skal benytte seg av anerkjente metoder. Vi legger til rette for et aktivt og meningsfullt liv sammen med familie, nettverk og dyktige samarbeidspartnere.
 

Hos oss møter du:

  • Omsorg med vekt på reflektert praksis, gjennom kvalifiserte mennesker med utdanning og lang erfaring. 
  • Mennesker som vil skape et hjem og fritid sammen, med vekt på mestring, medvirkning, trygghet og opplæring. Det å hjelpe i andres hjem krever forståelse og respekt, vi har fokus på å være tillitten verdig.
  • Fokus på et aktivt liv utenfor bolig og arbeid/dagtilbud. Vi har lang erfaring i kartlegging av aktiviteter, og tilrettelegging slik at det umulige blir mulig. Våre aktivitetstilbud vil alltid være knyttet til den enkeltes ønsker, initiativ og interesser. Vi er dristige og tenker at noen ganger er ting uprøvd med bakgrunn i begrensninger i utstyr, transport eller den betalte hjelpers egen interesse/kunnskap. Vi satser på aktivitet, innenfor musikk, idrett, kultur, friluftsliv og kurs.  Vi er godt kjent med å delta på organiserte aktiviteter i regi av lag og foreninger, men vi er også dyktige til å organisere egne fritidstilbud.
  • En tjenesteyter som til enhver tid følger gjeldene lovverk i vår utøvelse, all vår praksis blir dokumentert og oppbevart forsvarlig, med innsyn i dokumentasjon til tjenestemottaker,  oppdragsgiver og tilsynsmyndighet.