Du er her

Helse og omsorg Nord-Norge

Avdelinger innen Helse og omsorg Nord-Norge

BoHab gir heldøgns botilbud og avlastning til mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller som av andre grunner har behov for botilbud og avlastning.

I region Nord-Norge har vi flere avdelinger/boliger som tilbyr tjenester til mennesker med komplekse bistandsbehov, slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv.

Hovedkontoret for BoHab i Nord-Norge ligger i Bardufoss.