Du er her

2024-06-03

Team Olivia Norge og Humana omsorg og assistanse slår seg sammen

I vår ble det kjent at Humana omsorg og assistanse hadde til hensikt å kjøpe Team Olivias norske virksomheter med bl.a BoHab AS. I slutten av april godkjente Konkurransetilsynet oppkjøpet og 3. juni 2024, ble oppkjøpet av Team Olivia Norge en realitet.

Alle selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige selskap, men med felles organisering.

–Denne sammenslåingen gjør oss enda bedre rustet til å tilby gode velferdstjenester der folk faktisk bor, sier administrerende direktør Mona Lien i Humana omsorg og assistanse. Når det offentlige har kapasitetsutfordringer eller mangler et spesielt tjenestetilbud, er vår misjon å bidra der det trengs.

‍Sammen med oppkjøpet følger en økning i kompetanse og ressurser. Ved å kombinere de to virksomhetene vil vi være enda bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer på en fleksibel, bærekraftig og innovativ måte.

‍– Når Humana omsorg og assistanse nå kjøper Team Olivia Norge vil vi sammen kunne videreutvikle våre tjenestetilbud som gir store muligheter for framtiden, sier Morten Nybakk, administrerende direktør for Team Olivia Norge. Team Olivia Norge har siden 2014 bygd en fremgangsrik virksomhet. Fokuset har vært å gi et tilbud der kunder og brukere kan utvikle seg og leve et meningsfullt og verdig liv. Jeg er stolt over våre fantastiske medarbeidere som har bidratt til at vi over tid kan levere så høy kvalitet, sier Morten Nybakk. 

Kvalitet og mangfold av tjenester

– Sammen skal vi strebe etter å utvikle de beste velferdstjenestene i Norge for både enkeltindividet og samfunnet som helhet. Samtidig vil vi få muligheten til å bygge en svært god arbeidsplass for kompetente medarbeidere, og gi mulighet for vekst og utvikling, sier Mona Lien.

‍De to selskapene samlet kommer til å bestå av 3500 årsverk som vil levere tjenester til rundt 1000 innbyggere fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Henvendelser angående plasseringer eller andre tjenester foregår som tidligere for hvert enkelt selskap. 

Fler nyheter