Du er her

BoHab Ung

BoHab gir tjenester til barn og ungdom, hvor plasseringer har hjemmel i barnevernloven

Virksomhetside:

BoHab gir tilbud til barn og unge, som trenger heldøgns institusjonsplass, både hjemlet i barnevernsloven og helse-og omsorgstjenesteloven. Vårt tilbud er spesialisert mot barn som har behov for tjenester etter begge lovverkene. Dette kan være barn med nedsatt kognitiv funksjon eller autismespekterforstyrrelser, som også har en utsatt omsorgssituasjon. Det varierer fra kommune til kommune hvilket av de to lovverkene de velger å gi tjenester etter. BoHab Ung kan ta imot barnet, enten kommunen velger institusjonsplass etter barnevernloven, eller helse- og omsorgstjenesteloven. 

Vår barneverninstitusjon skiller seg fra tradisjonelle institusjoner gjennom sin spesialkompetanse på utviklingshemming/autismespekterforstyrrelser, og har økt fokus på kartlegging av ferdighetsmangler, adaptive ferdigheter og funksjonene i barnets atferdsuttrykk. Barn og unge innenfor denne gruppen kan ha uttrykk som ligner andre barns utfordringer, men som har en annen årsaksforklaring og som dermed trenger annen hjelp. Vi dokumenterer prosessen fra utredning/kartlegging til resultatet av vår tilnærming, på en måte som viser effekten av oppholdet hos oss.    

Vår spesialiserte tilnærming knyttet til denne målgruppen, kommer i tillegg til kompetanse på traumebevisst omsorg og mentaliseringsstrategier, som er rådende tilnærminger for barneverninstitusjoner. Barn og unge innenfor denne målgruppen nyttiggjør seg i mindre grad av disse strategiene, men det er nyttige supplement til den helhetlige tilnærmingen til barnet. Videre bidrar vi i overgang fra tjenester etter barnevernloven, til tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Hos oss møter du:

  • En institusjon med trygt og stabilt miljøpersonale som har utdanning og lang erfaring
  • En institusjon med fokus på det enkelte barn og deres ressurser og behov
  • En institusjon som etterstreber å dokumentere barnets utvikling gjennom kvantitative data, for å gjøre det lett for barnet, oppdragsgiver og nærpersoner å se at rett hjelp gis. 
  • En institusjon som samarbeider med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk
  • En institusjon med en metodikk som tar utgangspunkt i evidensstøttede intervensjoner. 
  • En institusjon som er fleksibel og kan bygge tiltakskjeder
  • En institusjon som til enhver tid følger gjeldende lovverk og dokumenterer sin utøvelse