Du er her

Barnevern

Team Olivia Bohab har 4 avdelinger som tilbyr insititusjonsplasser for barn og unge plassert etter BVL § 4-4 og 4-12, med tilleggsutfordringer knyttet til spesifikke diagnoser og ferdighetsmangler. Vår målgruppe er barn og ung av alle kjønn, mellom 13-18 år

Virksomhetsidé:

Vi har valgt en visjon som har preg av å høre hjemme i en personlig relasjon. Dette er et bevisst valg og henspeiler på flere aspekter ved det å hjelpe mennesker: 

● Kvalitativ forskning viser i stor grad til det «personlige» i en relasjon, som den mest avgjørende faktoren for at mennesker skal klare vanskelige endringsprosseser. 

● Visjonen gir oss tydelig beskjed om at dette ikke er en vanlig jobb. Vi skal bidra til å redde mennesker som har stor risiko for et liv med svært lav livskvalitet. Våre ansatte skal føle, og vise gjennom handling og ord, at de genuint bryr seg om ungdommen. 

● «Vi er der for deg» betyr også at vi skal ha en profesjonell tilnærming til arbeidet vårt. Gjennom å være faglig kompetente, benytte anerkjent metodikk og utvikle fagområdet, sikrer vi at ungdommene får den beste hjelpen de kan få. Dette er også å «være der for noen»

 

Våre verdier er:

 

Reflektert praksis 

Omsorg med vekt på reflektert praksis, gjennom kvalifiserte mennesker med utdanning og lang erfaring. 

Forståelse og respekt 

Mennesker som vil skape gode minner og en fritid med vekt på mestring, medvirkning, trygghet og opplæring. Det å hjelpe andre krever forståelse og respekt, vi har fokus på å være tilliten verdig. 

Aktivt liv 

Fokus på et aktivt liv, hvor vi vektlegger tilpasset skole/dagtilbud.Tilrettelegging kan være forskjellen på om man beskriver noe som umulig eller mulig. Det er vår oppgave å gjøre det mulig. 

Forsvarlighet 

En tjenesteyter som til enhver tid følger gjeldende lovverk i vår utøvelse.All vår praksis blir dokumentert og oppbevart forsvarlig, med innsyn i dokumentasjon for tjenestemottaker, oppdragsgiver og tilsynsmyndighet. 

Kvalitet 

En ledelse som er opptatt av åpenhet, god opplæring, gode tiltakskjeder, stabilitet og trygghet.