Du er her

Veiledning

Vår veiledningsavdeling tilbyr veiledningstjenester til skoler, hjem og kommunale instanser. Vi yter individbasert veiledning eller veiledning på systemnivå, knyttet til skolenekting, opposisjonell atferd, opplæring og familiedynamikk. 

Hva tilbyr vi?

Barn tar ofte ikke kloke, langsiktige valg. Hvis barnet gjentatte ganger og i de fleste situasjoner ikke klarer å velge riktig, vil dette være et stort problem for barnet selv og omgivelsene. Vi kan, enkelt sagt, hjelpe barn med å ta kloke valg oftere. Noen ganger trenger et barn opplæring og noen ganger trenger nærpersoner, som foreldre og lærere, å endre miljøet rundt barnet, for at barnet skal mestre. BoHab har terapeuter som kartlegger, utformer opplæringsprogrammer og hjelper til med endring av miljøbetingelsene. Dette kan vi gjennomføre, både på skoler og i hjemmet. Vi har lang erfaring i dette, og referanser kan oppgis på forespørsel.

Veiledningsenheten gjennomfører også kurs og veiledning på systemnivå. Vi har gjennomført en rekke kurs for skoler og kommunalt ansatte, med gode tilbakemeldinger:

"På personalmøtet deltok både assistenter og lærere, og det har vært ensidig positive kommentarer i tilbakemeldinger fra personalgruppa."

"Vi opplevde at foredraget var «matnyttig» og absolutt relevant. Det var tydelig formidling av både egen erfaring fra hverdagen, ispedd teoretisk forankring og forklaringer."

"Innholdet traff godt i beskrivelsen av elevtypen og hvilke utfordringer vi står i. Det ble også sagt noe om rammebetingelser som er litt ulike i skolen og for dere som har mulighet til å jobbe en-til-en, men likevel ble det poengtert hva vi faktisk kan gjøre i skolen – og på en litt annen måte enn det som blir gjort."

"Oppsummert; et vellykket, lærerikt og interessant personalmøte for oss på Jaren skole! En troverdig foredragsholder!"

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.